۶:۰۰ الی ۲۴:۰۰
بزرگراه شهید آقابابائی | پل تمدن | خیابان شهید خزائی | مجتمع گل نرگس | استخر گلسار

لوازم ضروری کمکهای اولیه وجات غریق در اماکه آبی -۱ کپسول اکسیژن ( قابل حمل) -۲ فلادلفیا یا آتل گردن یا آتل دست و پا -۳ دستگا فشار خون -۴ آمبو بگ -۵ کیسه ژل یا یخ -۶ کیف کمکهای اولیه ( گاز استریل- باند کشی -چسب- بتادین- قیچی) -۷ سرجی فیکس ( باند جهت سر واندام) -۸ سرم شستشو -۹ ایروی (در چند سایز) -۱۱ بک بورد (تخت حمل مصدوم در استخر)

تمامی حقوق این سایت متعلق به استخر گلسار اصفهان