۶:۰۰ الی ۲۴:۰۰
بزرگراه شهید آقابابائی | پل تمدن | خیابان شهید خزائی | مجتمع گل نرگس | استخر گلسار

تونل مه به راهرویی گفته می شود که بوسیله پاشش پودرآب از تمامی جهات به سطح بدن موجب خنک شدن بدن می شود و در مکان‌هایی که امکان ساخت حوضچه آب سرد وجود نداشته باشد، استفاده از تونل مه پیشنهاد می‌گردد. تونل مه یکی از جدیدترین و مطبوع¬ترین آیتم¬هایی است که اکنون در مجموعه¬های ورزشی و آبی مورد استقبال عموم قرار می‌گیرد که در کنار سوناها و جکوزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تمامی حقوق این سایت متعلق به استخر گلسار اصفهان